12 دی 1399 پیشنهاد ما - ویژه ها - مبارزه با فساد اقتصادی - مبارزه با فساد - اخبار تخلفات اداره کل شیلات گلستان - اخبار عملکرد مسئولین گلستان - - عدالت خواه و مطالبه گر گلستانی جانباز محمد خادملو گلستان ،

افشای اسناد مفاسد اقتصادی کلان 3000 میلیاردی اداره کل شیلات استان گلستان

در خصوص پرونده ی مفاسد و انحرافات اقتصادی کلان و چند صد میلیاردی اداره کل شیلات گلستان پیشتر انتقاداتی اساسی به نحوه ی رسیدگی به این پرونده توسط بازپرس رسیدگی کننده ی به این مفاسد اقتصادی کلان از سوی این پایگاه وارد گردید. افشای اسناد مفاسد اقتصادی کلان  3000 میلیاردی اداره کل شیلات استان گلستان

به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران"  در خصوص پرونده ی مفاسد و انحرافات اقتصادی کلان و چند صد میلیاردی اداره کل شیلات گلستان پیشتر انتقاداتی اساسی به نحوه ی رسیدگی به این پرونده توسط بازپرس رسیدگی کننده ی به این مفاسد اقتصادی کلان از سوی این پایگاه وارد گردید.
از اهم اعمال و رفتار قابل تامل بازپرس این شعبه ی سوم دادسرای عمومی و انقلاب گرگان می توان به عدم صدور قرار تامین وثیقه و نظارت قضایی و آزادی قابل تامل متهمین این پرونده ی فساد اقتصادی اشاره کرد.


از جمله انتقادات وارده ی دیگر به شعبه ی تحت ریاست بازپرس مربوطه می توان به در اختیار قراردادن اسناد و مکاتبات محرمانه و فوق محرمانه ی صادر شده از ناحیه ی سازمان اطلاعات سپاه نینوای استان گلستان اشاره کرد،اسناد و مدارکی که امروز در ید متهمین مفاسد اقتصادی کلان شیلات به شکلی قابل تامل و پر ابهام قرار گرفته است.
در همین رابطه در این خبر یکی از این مکاتبات که برای افشای مفاسد بزرگ صورت گرفته در شیلات گلستان کفایت می کند و پرده از عمق فجایع اقتصادی پیش آمده در آن اداره کل بر می دارد عینا منتشر می گردد!اسنادی که البته بواسطه ی یکی از متهمین این پرونده ی فساد کلان درز کرده و از سوی شعبه ی بازپرسی مربوطه در اختیار این متهم فساد اقتصادی قرارگرفته است!
موارد عمده ی مفاسد و فجایع اقتصادی پیش آمده که از این سند منتشر می گردد بشرح ذیل می باشد:
۱_فقدان ۳۰۰۰ قطعه ماهی خاویاری(فیل ماهی)به وزن حداقل یک کیلوگرم در مرکز شهید مرجانی(تحویلی از مرکز شهید بهشتی رشت در سال۸۲) که با هدف مولد سازی،آینده نگری برای حفاظت از ذخایر ژنتیکی نادر و در حال انقراض که از چندین منظر قابل تامل پیگیری و بررسی است.
۲_تلفات ۴۶۳ ماهیان مولد خاویاری ارزشمند دارای پلاک ثبتی(آمار سال ۱۳۹۰)(موضوع بند۱ دیوان محترم محاسبات استان گلستان)
 ۳فقدان ۶۰۰قطعه بچه ماهی خاویاری از گونه ی فیل ماهی(تحویلی سال ۱۳۹۴موضوع پیوست۲ این مرقومه)
 ۴فقدان ۳۱۴۲۵ مولد میگو در مرکز فناوری های نوین گمیشان در سنوات ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸
۵_,خسارت اقتصادی ناشی از فقدان ۱۷۷۲۵مولد میگو سال ۱۳۹۷ که در سال ۱۳۹۸ می بایست مورد استفاده قرار می گرفت (موضوع بند۴)ناشی از واردات لاروهای آلوده به ویروس وایت اسپات(لکه ی سفید)
۶_خسارت به مولدین و پیش مولدین استخوانی در مرکز کلمه ی سیجوال
 ۷_برآورد ریالی مجموع حواشی و انحرافات عمرانی پیش آمده
لازم به ذکر است مجموع خسارات و حواشی این پرونده ی فساد اقتصادی پیچیده و کلان به میزان تقریبی ۲۷۰ میلیارد تومان توسط سربازان گمنام امام زمان عج در سازمان اطلاعات سپاه نینوای استان به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان اعلام شده است.
در پایان انتظار می رود ریاست معظم و انقلابی قوه ی قضائیه نظر به اهمیت این پرونده ی فساد اقتصادی به خصوص بحرانی که ناظر به امنیت غذایی مردم ایران اسلامی و ذخایر ارزشمند ژنتیکی گونه های مختلف آبزی پروری در میان است با قید فوریت و قاطعیت اوامر فساد ستیزانه را در خصوص این پرونده ی فساد اقتصادی صادر نمایند.
ضمنا همینجا رسما اعلام می شود تا زمانی که عین یا قیمت کارشناسی شده ی این مفاسد از سوی متهمین فساد به حساب خزانه و بیت المال بازنگردد و برخورد کیفری عملی بازدارنده و قاطع از سوی قوه ی قضائیه با متهمین دانه درشت این پرونده بعمل نیاید این پایگاه و امت حزب الله استان دست از مطالبه گری در خصوص این پرونده ی فساد اقتصادی برنخواهند داشت.

 

 

 

 

 

 

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه
جعفر تیموری
  • 1399/11/17 - 00:23:22

چرا کسی برخورد نکرده؟ چون نظارتی نیست و اینقدر فسادمردم دیده اند که این فساد برایشان طبیعی شده.همچنین مردم شکایت پیش چه کسی ببرند زمامیکه باند اینها انقدر قوی هست که شاید مجازاتت هم بکنن. همچنین چه نتیجه ای برای مردم داشته که شکایت کنند و همچنین قاضی شهر از حرف امام جمعه نورمفیدی تبعیت میکنه.در کل پروسه تکراری هر روز ایران شده.تا قاضیهایی همچون طبری را عده ای دارند شکایت هم به ضرر شاکی تموم میشه.

دیدگاه شما :